Bạn đang ở đâu

Thế giới - Châu Phi

Châu Phi du lịch - cuốn sách để tải về

Chào mừng bạn đến GuidesEbooks.com dự án, nơi bạn có thể tải về hướng dẫn du lịch miễn phí - sách điện tử - cho nhiều nơi Châu Phi

Nhiều người trong chúng được sử dụng để đi du lịch với hướng dẫn du lịch in. Họ đã giúp chúng tôi tìm thấy những nơi tốt nhất để xem, những nơi tốt nhất để ăn, nơi để ở tốt nhất... Nhưng họ nặng trong ba lô của chúng tôi và một số thông tin đã lỗi thời ngay khi rời khỏi máy in. Hướng dẫn ebook du lịch của nước Châu Phi là những cuốn sách điện tử - chúng được tạo ra trong thời điểm bạn tải về chúng. Nó cho phép họ được luôn được cập nhật. Nội dung của họ được tạo ra bởi du khách như bạn - vì vậy nó có thể tìm thấy có nhiều nơi không được mô tả trong hướng dẫn du lịch chính thống. Chỉ cần chọn bất kỳ quốc gia của Châu Phi từ danh sách dưới đây và sau đó bạn có thể dễ dàng tải về hướng dẫn du lịch của bạn.

Mẹo & Bình luận

Miễn phí Châu Phi du lịch - ebook ở định dạng khác: Nếu bạn cần bất kỳ hướng dẫn du lịch ở định dạng khác, ví dụ mobi hoặc prc, chuyển đổi nó từ ePub sử dụng một phần mềm thích hợp, ví dụ như. Calibre, đó là miễn phí. Bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến Calibre trên trang Công cụ Du lịch tốt nhất của chúng tôi.

Sách hướng dẫn du lịch với nội dung đảm bảo: Châu Phi Hướng dẫn liên kết từ trang web này được tạo ra trên WikiVoyage trang từ các thông tin đưa bởi nhiều du khách. Nếu bạn muốn có một hướng dẫn từ một nhà xuất bản chuyên nghiệp, sau đó bạn nên mua một hướng dẫn du lịch từ Lonely Planet, Frommer's, Rough Guides, Fodor's hoặc một nhà xuất bản lớn.

Thêm thông tin liên quan đến du lịch: Nếu bạn muốn có thêm lời khuyên về cách dễ dàng in bản đồ của bạn, nơi để có được bản đồ trên mạng, nơi ở, nơi để tải về sách điện tử với bản đồ vv sau đó bạn hoàn toàn phải truy cập vào trang Công cụ Du lịch tốt nhất của chúng tôi. Có rất nhiều công cụ tuyệt vời và liên kết với nhiều nguồn thông tin tự do.©2013-2024 GuidesEbooks.com
Dự án này không liên kết với hoặc được tài trợ bởi WikiVoyage.
Nhà xuất bản: Bispiral, s.r.o. | Giới thiệu | Quy tắc của trang web này và Chính sách bảo mật